Ιδιώτης
3 μήνες πρίν
11 Προβολές

ΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ν. 3869/2010

Κατοικία
Κεντρικά & Δυτικά Προάστια

ΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ν. 3869/2010)Της εκκαθαρίστριας ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ του Διονυσίου, δικηγόρου στο Εφετείο Αθηνών, ΑΜ/ΔΣΑ : 035185, κατοικοεδρεύουσας στο Περιστέρι Αττικής, οδός Φαιάκων, αρ. 5, τηλ. 210-5729907, κιν: 6977245886, email: Kanellopoulou.d.dimitra@gmail. com, διορισμένης να εκτελέσει τα καθήκοντά της δυνάμει της υπ’ αρ. 102/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, Εκούσιας Δικαιοδοσίας (Ν. 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4161/2013.)Δυνάμει της υπ’ αρ. 102/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, δημοσιευθείσα την 26-03-2018, Εκούσιας Δικαιοδοσίας και αφορώσα τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4161/2013, διατάχθηκε όπως η ανωτέρω εκκαθαρίστρια προβεί στην ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο του ακινήτου ιδιοκτησίας της Αρχόντως Μάνθου του Χρήστου και ειδικότερα :Διατάσσεται η ελεύθερη εκποίησηΜίας οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος, δευτέρου ορόφου, στην Αθήνα , επί των οδών Φυλής και Ιουλιανού, αριθμός 42, έτους κατασκευής 1967, η οποία αποτελείται από κύριους χώρους συνολικής επιφάνειας εμβαδού 47 τ.μ., με ελάχιστο τίμημα το χρηματικό ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων, δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (37.012,50 ευρώ.) (συνολική αντικειμενική αξία του ακινήτου κατά τη δήλωση του ΕΝ.Φ.ΙΑ 2017)Το ανωτέρω ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% στην Αρχόντω Μάνθου του Χρήστου, η οποία απέκτησε το ακίνητο δυνάμει της με αριθμό 14.015/25-2-1999 συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας και μεταβίβασης οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης – Φρειδερίκης ΑΛΗΜΙΣΗ – ΕΞΑΡΧΟΥ, νομίμως μεταγεγραμμένου.Ελάχιστο τίμημα για την εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου ορίζεται το χρηματικό ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων, δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (37.012,50 ευρώ.) (συνολική αντικειμενική αξία του ακινήτου κατά τη δήλωση του ΕΝ.Φ.ΙΑ 2017) το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου είτε θα αποτελέσει προϊόν δανείου από πιστωτικό ίδρυμα με διασφαλισμένους όρους είτε τέλος θα πιστωθεί υπό τον όρο της διαλυτικής αίρεσης της μεταβίβασης της κυριότητας μέχρι την εξόφληση αυτού (τιμήματος)

NIKOS - Αθήνα, 19/7/2019
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΑΙΑΚΩΝ 5, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. : 210-5729907, κιν: 6977245886
Email: Kanellopoulou.d.dimitra@gmail.com - aggelioxoros.aggelies@gmail.com

Listing ID Number:

20389

Πληροφορίες αγγελιοδότη

agx - property
Μέλος από: 4 μήνες
Ο χρήστης είναι online τώρα!
Δείτε όλες τις Αγγελίες
* * * * * * * * *
Προσθήκη στα αγαπημένα
Προσθήκη για σύγκριση
Αναφορά κατάχρησης
Ιδιώτης
3 μήνες πρίν
11 Προβολές
© 2024 agx.gr. All rights reserved.